Read more
  • 2021-09-26

Kontekst i cele Projekt AENEAS, Osiągnięcie Energy-Efficient Mobil- w starzejącym się społeczeństwie (sierpień 2008 – maj 2011), w zaangażowało 12 partnerów europejskich. Był współfinansowany przez Agencja...

Read more
  • 2021-09-24

Czy jesteś profesjonalistą w dziedzinie transportu miejskiego? Albo pracownik przewoźnika? Pracujesz nad zarządzaniem mobilnością? i chciałbyś dowiedzieć się więcej o jego miejscu w starzejącym się społeczeństwie?...

Read more
  • 2021-09-23

Kongres o możliwościach zmiany i zarządzania mobilność w starzejącym się społeczeństwie Czego potrzebują starsi pasażerowie? W jaki sposób orientacja na grupę docelową może stworzyć sytuację, w...