Small fonts Medium fonts Large fonts
  DONOSTIA-SAN SEBASTIĮN    KRAKÓW    MUNICH    ODENSE    SALZBURG
Decrease font sizeIncrease font size
EN  DE  PL  DK  ES  EU   
Home About the project Events Older people and mobility Good practice exchange ring Contact Partners

 

O projekcie

AENEAS to nowy projekt europejski w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Akronim projektu (tłumaczony z języka angielskiego) oznacza: "Osiągnięcie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie". W założeniu projekt ma stać się podstawą odniesienia dla innych międzynarodowych projektów z dziedziny miejskiej mobilności osób starszych.

Europa stoi przed ogromnymi zmianami demograficznymi. "Samochodowe pokolenie" starzeje się, a osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej) coraz częściej używają prywatnego samochodu zamiast ekologicznych, zrównoważonych środków transportu miejskiego. Wszystko to ma ogromny wpływ na efektywność energetyczną.

AENEAS, skupiając czołowych europejskich interesariuszy w dziedzinie mobilności osób starszych, przyczyni się do poprawy atrakcyjności zrównoważonego transportu i do przesunięcia tendencji w kierunku energooszczędnych środków transportu wśród osób starszych. Dwa główne działania projektu AENEAS to:

 • wymiana dobrych praktyk między europejskimi miastami w zakresie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie poprzez tzw. "Good Practice Exchange Ring” (wymianę dobrych praktyk),
  z udziałem 50 miast i organizacji oraz z wykorzystaniem narzędzi, takich jak szkolenia, warsztaty i podręczniki wdrażania;

 • umożliwianie korzystania z energooszczędnych środków transportu
  w pięciu miastach europejskich przez osoby starsze i zachęcanie ich do tego poprzez konkretne działania w zakresie zarządzania, szkolenia, podnoszenia świadomości i komunikowania się w dziedzinie mobilności.

Miasta partycypujące w projekcie AENEAS, czyli Donostia-San Sebastiįn, Kraków, Monachium, Odense, Salzburg, oraz organizacje je wspierające będą realizować następujące cele:

 • podniesienie świadomości na temat wyzwań związanych
  z energooszczędną mobilnością miejską w starzejącym się społeczeństwie wśród zainteresowanych partnerów w miastach europejskich;

 • umożliwienie kluczowym podmiotom rozwiązanie wspominanych powyżej problemów poprzez zastosowanie udanych, nietechnologicznych koncepcji;
   

Good practice
exchange ring

The Good Practice Exchange Ring refers to a network of at least 50 cities and organisations that are looking for energy-efficient urban mobility solutions (walking, public transport, cycling, car sharing and public bicycles) for older people. The network is open to national and regional members, such as city administrations, public transport operators and authorities. more>>