AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN KRAKOW MÜNCHEN ODENSE SALZBURG

 

Om AENEAS projektet

AENEAS Brochure
Energivenlig mobilitet i et aldrende samfund (300-KByte PDF)

AENEAS er et nyt europæisk projekt, struktureret under det ”Intelligent Energy Europe (IEE)”-program. Forbogstaverne står for "Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society", som betyder at opnå energieffektiv mobilitet i et aldrende samfund. Projektets mål er intet mindre end at blive hjørnestenen for internationale referenceprojekter i feltet mobilitet blandt ældre mennesker.

Europa står over for store demografiske forskydninger, som det er beskrevet på siden "Older People and Mobility" (ældre mennesker og mobilitet). Som bil-generationen bliver gammel så bruger ældre mennesker (50 +) den private bil mere og mere i stedet for miljømæssige bæredygtige former for transport – med massive indvirkninger på energieffektiviteten.

Ved at samle førende europæiske spillere i feltet af ældre menneskers mobilitet vil AENEAS forbedre attraktiviteten af bæredygtig transport og vil bidrage til transportformer hen imod energieffektiv transportformer blandt andre mennesker. Der vil være 2 hovedaktiviteter:

  • Udveksle eksempler på god praksis blandt europæiske byer vedrørende energieffektiv mobilitet i aldrende samfund via en "Good Practice Exchange Ring" (god praksis udveksling ring), som involverer 50 byer og organisationer og som benytter værktøj såsom uddannelsesworkshops og gennemførelseshåndbøger.

  • Muliggøre og fremme ældre mennesker til at benytte energieffektiv mobilitet i 5 europæiske byer via konkrete foranstaltninger i følgende områder: forvaltning af mobilitet, træning, bevidstgørelse og kommunikation.

I AENEAS vil byerne Donostia-San Sebastián, Kraków, Munich, Odense, Salzburg og deres støtteorganisationer forfølge følgende mål:

  • Bevidstgøre udfordringen om energieffektiv bymæssig mobilitet i et aldrende samfund iblandt interessenter i europæiske byer

  • Muliggøre at nøgleaktører behandler disse spørgsmål ved at anvende vellykkede ikke-teknologiske koncepter

  • Øge bevidstheden om energieffektive rejsemuligheder (at spadsere, offentlig transport, at cykle, delebiler og offentlige cykler) og fremme disse som alternativer til den private bil

  • Træne ældre mennesker i hvordan man benytter bæredygtig transport i henhold til deres behov og forventninger, samt

  • Forbedre attraktiviteten og sikkerheden af energieffektive transportformer via små innovative interventioner.

Ansvaret for indholdet af denne brochure hviler alene på forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos de enkelte europæiske samfund. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for nogen brug af den information, som er indeholdt i brochuren.