AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN KRAKOW MÜNCHEN ODENSE SALZBURG

 

Om Krakow

Krakow Main Square
Krakow

Beliggende i den sydlige del af Polen med 760.000 indbyggere er Krakow en af de største byer i landet. Dens unikke historiske, kulturelle og videnskabelige karakter dominerer stadig den økonomiske og turistmæssige udvikling af byen: Krakow er opført i FN's World Natural and Cultural Heritage, var den "kulturelle kapital" i Europa i 2000, tager imod ca. 8 millioner turister om året og "Jagiellonian University" med 140,000 studerende er et af de ældste universiteter i Central-og Østeuropa.

I flere år var der fokus på en svær industriel omstrukturering til at reducere de miljømæssige fodspor, for at fremme overgangen til nye og mere effektive teknologier, og for at nedsætte produktionsomkostningerne. Strategien for byudvikling er at styrke hovedstadsområdet funktioner i Krakow som et europæisk center for kultur, kunst, videnskab, turisme, serviceydelser og moderne industri samt til yderligere forbedring af livskvaliteten for sine indbyggere.

I flere år satte en alvorlig industriel omstrukturering fokus på at reducere de miljømæssige fodspor, at fremme overgangen til nye og mere effektive teknologier, og at nedsætte produktionsomkostningerne. Strategien for byudviklingen er at styrke Krakows metropolitiske funktioner til et europæisk midtpunkt for kultur, kunst, videnskab, turisme, serviceydelser og moderne industri samt forbedre livskvaliteten for sine indbyggere.

 

Den generelle transportsituation i Krakow

Trods stigende bilisme har Krakow stadig en meget positiv modal split, hvor omkring 60% af ture er foretaget i offentlig transport (sporvogne og busser). Men byens vækst, kombineret med et stigende antal biler, en større mobilitet og flere års forsømmelse af vedligeholdelse af vejene, har gjort infrastrukturen og offentlig transport til et af de mest udfordrende emner i Krakow. I byens centrum er der indført en zone med begrænset trafik og fodgængerområder.

Der er omkring 18.000 parkeringspladser, især på gader og fortove, som giver problemer for fodgængere og cyklister. Parkering på disse område koster ca. 1 €/t, mens den kommercielle parkering på gaden koster 2,30 € / t. I fremtiden vil zoner med begrænset trafik og parkering blive udvidet, og der vil komme flere underjordiske parkeringspladser for at frigøre mere plads til fodgængere.

Den offentlige transport, MPK, ejer 493 bybusser (de fleste af dem er moderne busser med lavt gulv og med motorer, der opfylder de europæiske normer for emissioner), og 424 sporvognvogne betjener i alt 153 linjer. Der er omkring 350 millioner passagerer om året. Ca. 50% af sporvognnettet er adskilt fra vejtrafikken.

Byens transport politik, opdateret i juli 2007, sigter mod at skabe en effektiv, sikker, økonomisk og miljøvenlig transport for passagerer og gods, som kræver omfattende planlægning, transport design og projektledelse og betydelige investeringer. Vigtigste prioriteter er busbaner, spor til sporvogn, effektive trafikstyring, der sikrer prioritet og præcisionen af den offentlige transport og restriktioner for adgang til den gamle bymidte.

 

Ældres mobilitet in Krakow

Krakow byder på nogle faciliteter for ældre mennesker for så vidt angår den offentlig transport, hvor den ældre generation er berørt. For det første tilbydes ældre over 70 år gratis billetter til den offentlige transport (PT), mens pensionister kan rejse med PT med særlige rabatter. For det andet er de fleste sporvogne og busser med lavt gulv, så ældre mennesker er i stand til at komme på køretøjet på en lettere og mere sikker måde. Desuden er sporvogne i Krakow er udstyret med ekstra gelændere ved indgangene. Der er også særlige pladser for ældre mennesker, der er markeret på en synlig måde.

For så vidt angår PT infrastrukturen, er de fleste af stoppestederne blevet moderniseret og vejniveauet er justeret i forhold til fortovet for at lette indgangen. Mange stoppesteder er fælles for busser og sporvogne for lettere, mere bekvemt og mere sikkert at kunne skifte transportform.

Krakow kan være stolte også af den innovative PT løsninger, nemlig de "Tele bus"-tjenester som blev lanceret i juli 2007 under EU-projektet CIVITAS CARAVEL. Ideen med denne tjeneste var at give borgere, der bor i forstæderne eller i områder, hvor sædvanlige PT services ikke er tilgængelige tit nok på grund af den lave befolkning i disse områder. Takket være den "Tele bus"-tjeneste, kan indbyggerne tilkalde PT over telefonen efter behov.

Fodgængermiljøet er også blevet forbedret betydeligt. Trafiklys er blevet udstyret med lyd eller stemmeoplysninger om signallys. Det er en fantastisk løsning, især for dem, der har problemer med synet. Der er installeret elevatorer i de største kryds for at lette mobiliteten for ældre mennesker. Også lavere kantsten ved kryds bør nævnes også.

Endelig har borgerne mulighed for at deltage i beslutningsprocessen om at skabe nye løsninger i en PT organisation, opbygning af infrastruktur, og design af ruter gennem inddragelse af kommunalbestyrelser.

 

Krakows aktiviteter i AENEAS

Krakow vil udvikle 3 primære aktiviteter/koncepter:

  1. Assistance ved store offentlige trafikknudepunkter,

  2. Mere sikker offentlig transport for ældre,

  3. Markedsføring og informationskampagner om energivenlig transport til ældre.

Det første har til formål at øge det attraktive i offentlig transport for ældre mennesker og til at gøre ældre uafhængige i forhold til transport. Derfor bliver to store PT knudepunkter bemandet med personale til hele året, og ca. 50 ældre vil dagligt blive hjulpet ved PT knudepunkter. Hertil kommer en kampagne for at promovere denne nye service.

For så vidt angår den anden foranstaltning, vil en kampagne blandt yngre borgere blive gennemført for at gøre dem opmærksomme på ældre menneskers behov, krav, og nødvendigheden af at hjælpe dem, når de tager den offentlige transport. 50 udvalgte steder vil blive bedre markeret. For at gøre ældre passagerers tur i busser og sporvogne mere sikker, vil nogle faciliteter blive implementerer (f.eks. sikkerhedsseler og håndtag).

Hovedidéen i den tredje aktivitet er at gøre ældre opmærksomme på nødvendigheden af energivenlig transport. Forskellige aktiviteter bliver organiseret for at opnå dette mål (såsom cykelture, event i den europæiske miljøtrafikuge, cykel rally), 10.000 foldere vil blive distribueret, og 10.000 husstande vil blive informeret direkte. Sidst, men ikke mindst, bliver der afholdt 5 møder eller kurser med organisationer for ældre 50 deltagere pr. møde.

 

Yderligere information og kontakt

Byens hjemmeside

Tomasz Zwolinski

Dariusz Niewitała

Krakow Kommunes kontor for infrastruktur
Tel. (48-12) 616-8748, (48-12) 616-8780

City logo

Ansvaret for indholdet af denne brochure hviler alene på forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos de enkelte europæiske samfund. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for nogen brug af den information, som er indeholdt i brochuren.