AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN KRAKOW MÜNCHEN ODENSE SALZBURG

 

Links

AENEAS projekt team anbefaler følgende websider:

 • A website on a laptop...
  Denne side rummer websider, som relaterer sig til ældres mobilitet.

  OASIS - Quality of life for the elderly
  OASIS er et integreret projekt med det mål at revolutionere interoperabilitet, kvalitet, bredde og anvendelighed af services, som ældre bruger til deres hverdagsaktiviteter.

 • MESsAGE project
  Målet med MESsAGE-projektet er at bidrage til forlængelsen af ældres selvstændige mobilitet.

 • ELTIS - European Local Transport Information Service
  ELTIS er Europas førende webportal om transport i byerne og mobilitet.

 • SIZE project
  Livskvalitet for seniorer i relation til mobilitet.

 • Inclusive Design for Getting Outdoors
  Et resumé af de vigtigste forskningsresultater om ældres adgang og brug af udendørs områder.

 • Boosting Advanced Public Transport Systems (BAPTS)
  BAPTS’ formål er at gennemføre en integreret pakke af offentlig transport og serviceløsninger af høj kvalitet som en nordvesteuropæisk model for ren, effektiv, tilgængelig og bæredygtig mobilitet.

 • SHARE project
  En undersøgelse om sundhed, aldring og pensionering i Europa

 • Mobil sein & bleiben (DE and FR)
  Ældrekurser om mobilitet

 • ANBINDUNG project (DE)
  Et trafikpsykologisk forskningsprojekt om ældres behov for et brugerorienteret netværk for individuel og kollektiv transport.

 • PTAccess project
  Et europæisk projekt om handicappedes adgang til offentlig transport.

 • Euro Access project
  Et europæisk projekt om handicappedes adgang til offentlig transport.

 • SPARC network og KT-EQUAL
  SPARC og KT-Equal arbejder på at samle forskere, udøvere og politiske beslutningstagere med en interesse i ældrevelfærd ved at formidle den seneste aldersrelaterede forskning.

 • NICHES+
  NICHES+ promoverer innovative tiltag til at gøre offentlig bytransport mere effektiv og bæredygtig foruden at gøre offentlig bytransport mere udbredt.

 • Access-2-all
  Mobilitetsløsninger, der sikre tilgængeligheden ved offentlige transport for alle brugere.

 • ICMA
  Forbedring af forbindelser og mobilitetstilgængelighed

 • MEDIATE
  Mediate arbejder for at etablere en fælles europæisk model for tilgængelighed til offentlig transport.


Projekter uden webside som arbejder med ældres mobilitet:

Ansvaret for indholdet af denne brochure hviler alene på forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos de enkelte europæiske samfund. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for nogen brug af den information, som er indeholdt i brochuren.