AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN KRAKOW MÜNCHEN ODENSE SALZBURG

 

Ældre og mobilitet

Passagerer træner i at tage med offentlig transport i Salzburg.

Det aldrende samfund er en af de største udfordringer, som Europa står over for i de kommende årtier. Selv om det får meget lidt opmærksomhed har denne demografiske forandring store konsekvenser for mobilitetsmønstre. Som nutidens generation af bilister går på pension, er det en stor udfordring at få de aktive ældre flyttet fra deres private bil til mere bæredygtige og energibesparende transportmidler. Dette inkluderer det at gå, cykle og den offentlig transport – men også innovative tiltag som delebil og bycykler.

AENEAS følger konceptet "multi-modal senior traveller", som bruger alle former for transport, der passer til den enkeltes behov. Det giver den ældre langt mere selvstændighed og fleksibilitet end udelukkende at være afhængig af bilen. For nogle ældre bliver det mere besværligt at køre bil, og for andre bliver det umuligt, så derfor bliver nogle ældre nødt til at finde andre velegnede alternativer.

AENEAS er et EU projekt, der inspirer til og virkeliggør bæredygtig mobilitet for ældre. Projektet retter sig mod alle aldersgrupper af ældre generationer - uanset om de er 50 eller 100 år.

At skifte til mere bæredygtige transportformer betyder ikke bare mindre køer i byerne, mere sikre veje og bedre luftkvalitet, men det bidrager også til personlig selvstændighed og fysisk sundhed – at cykle og gå er mere sundt end at sidde i en trafikprop. Men for at opnå denne forandring skal en række specifikke forhold behandles for at opfylde de ældres krav:

  • Økonomiske forhold;

  • Medicinske forhold;

  • Samfundsmæssige forhold (f.eks. generationers samliv, gøre yngre mennesker bevidste om ældres problemer og udfordringer);

  • Sikkerhedsmæssige forhold;

Sidst men ikke mindst skal ældre overbevises og motiveres til at bruge alternativerne til bilen. Når alt kommer til alt vil det forbedre deres helbred og spare dem penge.

Du kan læse mere om specifikke områder, der relaterer sig til ældres mobilitet på AENEAS partneres hjemmesider:

Ansvaret for indholdet af denne brochure hviler alene på forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos de enkelte europæiske samfund. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for nogen brug af den information, som er indeholdt i brochuren.