AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN KRAKOW MÜNCHEN ODENSE SALZBURG

 

Om München

Byen München

The Byen München er hovedstad i delstaten Bayern og den toneangivende storby i det sydlige Tyskland. Omkring 2.500.000 indbyggere bor in the grater Area of München, 50% i byen München, 50% i den omkringliggende region.

Befolkningen i München og omegn vokser hele tiden på grund af indvandrere, der søger job og uddannelse i den økonomisk velstående region i München. Derfor er München en forholdsvis ung by - kun 23% af befolkningen er 60 år og ældre, og denne andel vil ikke ændre sig meget i de kommende år.

Münchens eksisten blev første gang beskrevet i år 1158, hvor en bro over floden Isar blev bygget. Münchens historiske centrum blev genopbygget efter Anden Verdenskrig, og bidrager nu sammen med shopping muligheder og messer til Münchens ry som en turistdestination. Mere end 4,5 millioner overnattende turister besøgte München i 2007, og mange flere kom bare for at besøge byen en enkelt dag. Den mest berømte begivenhed er helt sikkert "Oktoberfest", en festival, der finder sted hvert år i to uger.

 

Den generelle transport situation i München

Med 1,25 millioner indbyggere, mere end 300.000 daglige pendlere, omkring 4 millioner besøgende hvert år, og et transport-område der dækker 384 kvadratkilometer, er det en udfordring at sikre optimal mobilitet i München. München har en byudviklingsstrategi, kaldet Munich Perspective, som har to formål:

  • Forbedret mobilitet, for at gøre byen mere attraktiv for erhvervslivet

  •  Reduktion af jord-og energiforbrug, og reduktion af emissioner

Münchens perspektiv er at udvide og optimere den offentlige transport, at lette trafikken i overbelastede kryds, at øge park and ride-ordninger, at øge cykelstinettet og have en stram styring af trafikken og parkeringskontrol.

Münchens Trafikplan sigter mod at flytte så meget biltrafik som muligt til mere miljømæssigt bæredygtige transportformer: gang, cykel og offentlig transport.

München Transport Selskab (MVG) er det næststørste kommunale trafikselskab i Tyskland. Der er mere end en million passagerer, der benytter metro, bus og sporvogn hver dag. München har et veludviklet og yderst effektivt offentligt transportsystem og byder på 435 km bus-net, 86 km underjordiske netværk og 71 km sporvognsnet. Den drivende kraft bag udvidelsen af Münchens offentlige transportsystem er blevet byens fremsynede transportpolitik, som har anerkendt meget tidligt, at en storby kun kan fungere ordentligt, hvis den har et effektivt transportsystem. Så næsten hver eneste husholdning er placeret med en radius på 400 m til tog eller busstationer.

Cykling er også meget populær i München. Sideløbende med München Cykling Network (1.400 km) og de 45.000 cykel-og ride faciliteter, tilbyder byen cyklister mange andre ydelser. Call a Bike, det digitale cykelkort over München med adresse-routing-programmet samt trykte cykelkort.

 

Ældres mobilitet i München

Der er allerede nogle interessenter i München, som tilbyder særlige ydelser til ældre:

  • MVV (Münchens Transport og Tarif Forening) – en særlig takst for ældre mennesker og markedsføring af denne takst i relevante tidsskrifter og messer, elektronisk planlægning af barrierefri rejse samt oplysninger på telefonen;

  • Green City e.V. – Cykeluddannelse for ældre mennesker. Siden sommeren 2006 har der været cykelkurser for ældre i forskellige distrikter i München. Det vigtigste mål med disse kurser er, at ældre igen får glæde af cyklen i dagligdagen. Desuden skal de uddannes til at klare kritiske situationer i trafikken og overvinde modstanden over alternative cykler.

  • Verkehrswacht e.V. – kurser i trafiksikkerhed

  • Politiet – Uddannelse i træning af færdselssikkerhed kombineret med "kaffe møder”

Aktiviteter i AENEAS

Direkte markedsføring af bæredygtige transportformer til ældre borgere
I forbindelse med et pilotprojekt vil 10.000 ældre mennesker modtage et personligt brev med oplysninger om mobilitet i München, og hvilke tjenesteydelser der er af særlig interesse for ældre mennesker.

Rejseinformation, elektroniske apparater og energieffektiv transport
Der bliver lavet et specielt kursus til ældre, som skal gøre dem i stand til at bruge internetbaserede rejseinformationer, mobiltelefoner, billetmaskiner og andre tekniske foranstaltninger, der er relaterede til energi-venlig transport (PT, delebil, bycykler, cykelruteplanlægger på nettet). Hovedmålet med disse kurser er, at de ældre for større viden om muligheder at transportere sig på. De vil lære, hvordan man planlægger en tur og overkommer barrierer, der er relaterede til selvbetjente elektroniske apparater.

Mobilitetstræning for seniorer
Der vil også blive lavet et træningskursus med både teoretiske og praktiske øvelser, der dækker Gåture, Cykling og offentlig transport. I små grupper vil ældre blive uddannet til at rejse sikkert og energi-venligt.

Yderligere information and kontakt

Green City e.V.
www.greencity.de
Email:
Tel: (49-89) 8906-6833

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat
(City of Munich, Department of Public Order)
www.muenchen.de
Email:
Tel: (49-89) 2332-2442

MVG (Munich Transport Organisation)
www.swm.de
Email:
Tel: (49-89) 2191-2450

Ansvaret for indholdet af denne brochure hviler alene på forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos de enkelte europæiske samfund. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for nogen brug af den information, som er indeholdt i brochuren.