Sieć AENEAS: Wymiana doświadczeń w zakresie mobilności osób starszych

Spread the love

Sesja interaktywna z pierwszych warsztatów szkoleniowych AENEAS w Krakowie. Partnerzy AENEAS są bardzo zainteresowani dzieleniem się swoimi doświadczeniami z miastami i organizacjami, które poszukują energooszczędnych rozwiązań mobilności miejskiej (chodzenie, transport publiczny, jazda na rowerze, wspólne korzystanie z samochodu i rowery publiczne) dla osób starszych. Poza miastami poszukujemy również operatorów transportu publicznego, władz regionalnych, instytutów badawczych i inicjatyw lokalnych. Możesz aktywnie dołączyć do naszej wymiany AENEAS na różne sposoby.

Warsztaty szkoleniowe

W ramach wymiany AENEAS zaprezentował pięć dobrze przygotowanych sesji szkoleniowych dla planistów transportu i innych praktyków pracujących bezpośrednio z osobami starszymi w kwestiach transportu miejskiego. Te warsztaty szkoleniowe przyczyniły się do transferu wiedzy między miastami europejskimi. Ze względu na tematyczny charakter tematu, AENEAS wzbudził duże zainteresowanie wzajemną wymianą informacji.

Baza dobrych praktyk

Możesz bezpośrednio dzielić się własnymi doświadczeniami, wpisując studium przypadku do internetowej bazy dobrych praktyk. Baza danych dobrych praktyk zawiera już kilka interesujących doświadczeń z różnych krajów w zakresie projektów mobilności osób starszych. Dodając własne lokalne doświadczenia, baza danych będzie jeszcze bogatsza w informacje i bardziej zachęcająca do dołączenia do innych osób.