Zielona mobilność dla aktywnego starzenia się

Spread the love

Utrzymanie aktywności, zdrowia i zaangażowania społecznego osób starszych

Ostatnia konferencja AENEAS podkreśliła wyzwania związane ze zmianami demograficznymi, zilustrowała, w jaki sposób proponowane działania wpisują się w zaawansowaną politykę mobilności miejskiej oraz pokazała, w jaki sposób inne miasta mogą zastosować innowacyjne środki opracowane i pilotowane przez pięć miast AENEAS.

 • Ogłoszenie o konferencji (2 strony, 200 KB PDF)
 • Prezentacje
  • Siegfried Rupprecht: Zarządzanie mobilnością w starzejących się społeczeństwach (28 slajdów, 2,6 MB pliku PDF)
  • Vincent Berrutto (EACI): Program Intelligent Energy Europe wspierający projekt AENEAS (11 slajdów, 5,3 MB PowerPoint)
  • Gunda w drodze z trójkołowcem z Monachium na Rugię (6:42 minut krótki film)
  • Arthur Guzzetti (Amerykańskie Stowarzyszenie Transportu Publicznego): Implikacja starzenia się w transporcie publicznym w USA (31 slajdów, 2,1 MB, prezentacja wykonana podczas wydarzenia towarzyszącego konferencji)
 • Program konferencji
 • Sprawozdanie z konferencji – artykuł w biuletynie AENEAS

    

Przemówienie powitalne wygłoszone przez Constance Hanniffy (Komitet Regionów)
Przemówienie inauguracyjne wygłosił Vincent Bernutto (Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji, EACI)
    
W panelu wzięli udział przedstawiciele kluczowych interesariuszy z samorządu lokalnego i unijnego
Specjalny gość panelu: 72-letnia Gunda Krauss, która jeździła rowerem po Niemczech, aby podnieść świadomość. Zobacz krótki film.