O Monachium

Spread the love

Miasto Monachium

Miasto Monachium jest stolicą Wolnego Państwa Bawarii i dominującą metropolią w południowych Niemczech. Około 2 500 000 mieszkańców mieszka w większej części Monachium, 50% w mieście Monachium, 50% w okolicy. Populacja Monachium i okolic stale rośnie ze względu na wielu migrantów poszukujących pracy i edukacji w dobrze prosperującym gospodarczo regionie Monachium. Dlatego Monachium jest stosunkowo młodym miastem – tylko 23% populacji ma 60 lat i więcej i odsetek ten nie zmieni się zbytnio w nadchodzących latach.

Istnienie Monachium zostało po raz pierwszy udokumentowane w 1158 roku, kiedy wybudowano most na rzece Isar. Historyczne centrum Monachium zostało zrekonstruowane po II wojnie światowej i przyczynia się teraz, wraz z możliwościami zakupów i targami, do reputacji Monachium jako ważnego miejsca turystycznego. Ponad 4,5 miliona turystów nocujących odwiedziło Monachium w 2007 roku, a wielu więcej przyjechało tylko na jednodniowe wizyty. Najbardziej znanym wydarzeniem jest z pewnością „Oktoberfest”, festiwal odbywający się co roku przez dwa tygodnie.

Ogólna sytuacja transportowa w Monachium

Z 1,25 miliona mieszkańców, ponad 300 000 osób dojeżdżających do pracy każdego dnia, około 4 milionami odwiedzających każdego roku i obszarem transportowym o powierzchni 384 kilometrów kwadratowych, zapewnienie optymalnej mobilności w Monachium jest wyzwaniem. Monachium ma strategię rozwoju miasta zwaną Perspektywą Monachijską, która ma dwa cele:

  • Poprawa mobilności, aby zwiększyć atrakcyjność miasta dla biznesu
  • Zmniejszenie zużycia ziemi i energii oraz redukcja emisji

Perspektywa Monachium polega na rozbudowie i optymalizacji sieci transportu publicznego, zmniejszeniu natężenia ruchu w punktach zapalnych, zwiększeniu schematów parkowania i jeżdżenia, zwiększeniu sieci ścieżek rowerowych oraz ścisłemu zarządzaniu ruchem i kontroli parkowania.

Plan ruchu w Monachium ma na celu przeniesienie jak największego ruchu samochodowego na bardziej przyjazne środowisku środki transportu: pieszy, rowerowy i transport publiczny.

Munich Transport Company (MVG) to druga co do wielkości firma transportu miejskiego w Niemczech. Każdego dnia z metra, autobusów i tramwajów korzysta ponad milion pasażerów. Monachium ma dobrze rozwinięty i wysoce wydajny system transportu publicznego i oferuje sieć autobusową o długości 435 km, sieć metra o długości 86 km i sieć tramwajową o długości 71 km. Siłą napędową rozwoju systemu transportu publicznego w Monachium była dalekowzroczna polityka transportowa miasta, która bardzo wcześnie uznała, że ​​duże miasto może prawidłowo funkcjonować tylko wtedy, gdy ma sprawny system transportowy. Tak więc prawie każde gospodarstwo domowe znajduje się w promieniu 400 m od jednego z dworców PKP lub PKS.

Jednak w Monachium bardzo popularna jest także jazda na rowerze. Oprócz monachijskiej sieci rowerowej (1400 km) i 45 000 obiektów typu bike & ride, miasto oferuje rowerzystom liczne usługi. „Call a Bike”, cyfrowa mapa rowerowa Monachium z programem do wyznaczania adresów oraz drukowane mapy rowerowe.

Mobilność osób starszych w Monachium

W Monachium jest już kilku interesariuszy oferujących specjalne usługi w zakresie mobilności osób starszych:

  • MVV (Munich Transport and Tariff Association) – specjalna taryfa dla osób starszych i marketing tej taryfy w odpowiednich czasopismach i targach, elektroniczne planowanie podróży bez barier oraz telefoniczna informacja o harmonogramie;
  • Green City e.V. – Szkolenie rowerowe dla osób starszych. Od lata 2006 r. w różnych dzielnicach Monachium prowadzone są kursy rowerowe, opracowane specjalnie dla seniorów. Głównym celem tych kursów szkoleniowych jest to, aby seniorzy znów cieszyli się codziennym jazdą na rowerze. Ponadto powinni być przeszkoleni w sytuacjach krytycznych w ruchu drogowym i przezwyciężyć zahamowania w stosunku do rowerów alternatywnych.
  • Verkehrswacht e.V. – lekcje o bezpieczeństwie na drogach
  • Policja – szkolenia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego połączone z „kawowymi imprezami”

Działania w ramach AENEAS

Zindywidualizowany marketing zrównoważonych środków transportu dla osób starszych

W styczniu 2010 r. burmistrz Monachium rozesłał Przewodnik dotyczący mobilności do 10 000 gospodarstw domowych w przedziale wiekowym od 60 do 75 lat. Przewodnik zawiera kompleksowy przegląd możliwości zrównoważonej mobilności w mieście Monachium, a także argumenty przemawiające za mądrzejszym wykorzystaniem prywatny samochód. W przypadku każdej z opcji mobilności zapewniane są ukierunkowane informacje dla starszych użytkowników, w tym bilety, kursy szkoleniowe i usługi informacyjne, a także przydatne numery telefonów i łącza internetowe. Odbiorcy, wysyłając kartę odpowiedzi, mogą zamówić dalsze bezpłatne materiały informacyjne, w tym mapy i informacje o biletach specjalnych. Karta odpowiedzi daje również możliwość wyrażenia zainteresowania jednym z prezentowanych szkoleń. W takim przypadku starsi obywatele otrzymują osobisty telefon, aby udzielić bardziej szczegółowych informacji i zarejestrować się na kurs. Do tej pory 20% gospodarstw wyraziło zainteresowanie i zamówiło więcej materiałów informacyjnych lub zapisało się na jeden z kursów. Tło i wyciągnięte wnioski

Informacja dla podróżnych, urządzenia elektroniczne i energooszczędny transport

Zaprojektowany zostanie specjalny kurs szkoleniowy, który umożliwi osobom starszym korzystanie z internetowych informacji podróżnych, telefonów komórkowych, automatów biletowych i innych urządzeń elektronicznych związanych z energooszczędnym podróżowaniem (transport publiczny, wspólne korzystanie z samochodu, rowery publiczne, internetowe planowanie podróży rowerowych). Głównym celem tych szkoleń jest pogłębienie wiedzy osób starszych na temat możliwości podróżowania. Uczą się planować podróż i pokonywać bariery związane z urządzeniami elektronicznymi bez personelu.

Szkolenie z mobilności seniorów

Przeprowadzony zostanie kompleksowy program szkoleniowy obejmujący chodzenie, jazdę na rowerze i transport publiczny wraz z teorią oraz zajęciami praktycznymi. W małych grupach osoby starsze zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznego i energooszczędnego podróżowania.

Dalsze informacje i kontakt

Green City e.V.
www.greencity.de
Email: [email protected]
Tel: (49-89) 8906-6833

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat
(City of Munich, Department of Public Order)
www.muenchen.de
Email: [email protected]
Tel: (49-89) 2332-2442

MVG (Munich Transport Organisation)
www.swm.de
Email: [email protected]
Tel: (49-89) 2191-2450