AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG

 

O projekcie

AENEAS Brochure
Dążąc do energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie (300-KByte PDF)

AENEAS to nowy projekt europejski w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Akronim projektu (tłumaczony z języka angielskiego) oznacza: "Osiągnięcie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie". W założeniu projekt ma stać się podstawą odniesienia dla innych międzynarodowych projektów z dziedziny miejskiej mobilności osób starszych.

Europa stoi przed ogromnymi zmianami demograficznymi. "Samochodowe pokolenie" starzeje się, a osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej) coraz częściej używają prywatnego samochodu zamiast ekologicznych, zrównoważonych środków transportu miejskiego. Wszystko to ma ogromny wpływ na efektywność energetyczną.

AENEAS, skupiając czołowych europejskich interesariuszy w dziedzinie mobilności osób starszych, przyczyni się do poprawy atrakcyjności zrównoważonego transportu i do przesunięcia tendencji w kierunku energooszczędnych środków transportu wśród osób starszych. Dwa główne działania projektu AENEAS to:

 • wymiana dobrych praktyk między europejskimi miastami w zakresie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie poprzez tzw. "Good Practice Exchange Ring” (wymianę dobrych praktyk),
  z udziałem 50 miast i organizacji oraz z wykorzystaniem narzędzi, takich jak szkolenia, warsztaty i podręczniki wdrażania;

 • umożliwianie korzystania z energooszczędnych środków transportu
  w pięciu miastach europejskich przez osoby starsze i zachęcanie ich do tego poprzez konkretne działania w zakresie zarządzania, szkolenia, podnoszenia świadomości i komunikowania się w dziedzinie mobilności.

Miasta partycypujące w projekcie AENEAS, czyli Donostia-San Sebastián, Kraków, Monachium, Odense, Salzburg, oraz organizacje je wspierające będą realizować następujące cele:

 • podniesienie świadomości na temat wyzwań związanych
  z energooszczędną mobilnością miejską w starzejącym się społeczeństwie wśród zainteresowanych partnerów w miastach europejskich;

 • umożliwienie kluczowym podmiotom rozwiązanie wspominanych powyżej problemów poprzez zastosowanie udanych, nietechnologicznych koncepcji;
   

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.