AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG

 

Kontakt

The AENEAS consortium members
The AENEAS consortium members

Koordynator:

Sebastian Bührmann
s.buehrmann@rupprecht-consult.eu

i

Bernd Decker
b.decker@rupprecht-consult.eu


 

Kontakty miast:


Zarządca strony www:

webmaster@rec.org

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.