AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG

 

Donostia - San Sebastiįn

Donostia - San Sebastiįn
Widok z Donostii - San Sebastian

Donostia - San Sebastian to jedno z najpiękniejszych miast w Europie z uwagi na naturalne umiejscowienie w małej zatoce, gdzie niebieskie odcienie morza mieszają się z zieloną tonią otaczających je wzgórz.

Władze Hiszpanii wybrały to miejsce na królewski resort nadmorski w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. To doprowadziło do rozwoju miasta; jego budynki i przestrzenie publiczne uzyskały większą wartość architektoniczną, z widocznym wpływem stylu Paryża.

Usytuowana na północy Półwyspu Iberyjskiego, na wierzchołku Zatoki Biskajskiej, w odległości mniejszej niż 20 kilometrów od granicy z Francją, Donostia liczy 184 000 mieszkańców (400 000 mieszkańców w obszarze metropolitalnym). Gospodarka miasta opiera się na usługach, turystyce i produkcji przemysłowej zlokalizowanej w obszarach podmiejskich.

Ogólna sytuacja transportowa w Donostii - San Sebastiįn

Przez ponad 20 lat miasto wdrażało zdecydowaną politykę w kierunku ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego. Mając na uwadze podróże piesze oraz rowerowe i traktując je jako ważne sposoby przemieszczania się, w mieście zbudowano sieć transportową dla niezmotoryzowanych w celu promowania tego typu mobilności.

Miasto rozszerzyło również sieć linii autobusowych i odnotowuje jeden z najwyższych wskaźników wykorzystania autobusów, z około 150 podróżami na rok na mieszkańca.

W Donostii - San Sebastian utworzono Biuro Mobilności odpowiedzialne za planowanie i zarządzanie wszystkimi sprawami związanymi ze zmotoryzowaną i niezmotoryzowaną mobilnością: pieszymi, rowerzystami, transportem publicznym, siecią drogową, systemami sygnalizacji świetlnej, parkingami powierzchniowymi i podziemnymi itp.

Mobilność osób starszych

Istnieje plan dostępności dla adaptacji dróg publicznych i budynków. Rozwijany jest system publicznego transportu pionowego, aby polepszyć mobilność pieszych pomiędzy płaskimi rejonami miasta i górzystymi obszarami podmiejskimi, gdzie mieszka połowa populacji.
 

Działania w ramach projektu AENEAS

W ramach projektu miasto jest odpowiedzialne za lokalną koordynację oraz za promocję trzech akcji związanych z celami projektu: promowanie mobilności pieszej, mobilności osób starszych oraz transportu publicznego, a także za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście osób starszych.
 

Więcej informacji i kontakt

Strona internetowa miasta

Andres Martinez

Maarten van Bemmelen

Tel: +34 971 613714

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.