AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG

 

Sieć AENEAS: Wymiana doświadczeń na temat mobilności osób starszych

Krakow training

Sesja interaktywna podczas pierwszych warsztatów szkoleniowych AENEAS
w Krakowie.

Partnerzy projektu AENEAS są mocno zainteresowani dzieleniem się swoimi doświadczeniami z miastami i organizacjami, które poszukują efektywnych energetycznie rozwiązań dla mobilności (chodzenie pieszo, transport publiczny, rowerowy, car sharing, rowery publiczne) osób starszych. Poza miastami poszukujemy operatorów transportu publicznego, zarządów regionalnych, instytutów badawczych i lokalnych inicjatyw. Możesz w różny sposób aktywnie włączyć się w wymianę doświadczeń w ramach AENEAS.

Warsztaty szkoleniowe
Jako część działań dotyczących wymiany doświadczeń AENEAS zaplanował pięć dobrze przygotowanych sesji treningowych dla inżynierów transportu i innych praktyków pracujących bezpośrednio z osobami starszymi w kwestii transportu miejskiego. Te warsztaty szkoleniowe przyczyniają się do transferu wiedzy między miastami europejskimi. Z uwagi na aktualność tematyki, AENEAS wywołuje silne zapotrzebowanie na wzajemną wymianę informacji.

Baza dobrych praktyk
Możesz bezpośrednio dzielić się swoim doświadczeniem poprzez wysłanie studium przypadku do bazy dobrych praktyk online. Ta baza zawiera już kilka interesujących doświadczeń z różnych państw na temat projektów dla mobilności osób starszych. Poprzez dodanie swoich lokalnych doświadczeń uczynisz bazę bogatszą w informacje i bardziej zachęcającą do przyłączenia się dla innych.

Dalsze korzyści wymiany doświadczeń z AENEAS
Uczestnicy warsztatów szkoleniowych i osoby, które przesłały studia przypadków do bazy dobrych praktyk stają się członkami sieci AENEAS. To oznacza, że będziesz pośród pierwszych, którzy zostaną powiadomieni o nadchodzących wydarzeniach. Członkowie sieci otrzymają również (w wersji papierowej) różne rekomendacje i raporty, które AENEAS wyprodukuje w czasie trwania projektu.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.