AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG

 

KRAKÓW

Co udało się osiągnąć

Aktualności

Kilka słów o Krakowie

Krakow Main Square
Kraków

Kraków, usytuowany w południowej Polsce, jest jednym z największych miast w kraju. Liczy 760 tys. mieszkańców. Jego wyjątkowy, historyczny, kulturowy i akademicki charakter wciąż dominuje nad gospodarczym i turystycznym rozwojem miasta. Miasto widnieje na Liście Światowego i Kulturowego dziedzictwa ONZ, był „kulturową stolicą” Europy w 2000 r., gości 8 milionów turystów rocznie, a Uniwersytet Jagielloński, ze 140 tys. studentów, jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ciągu kilku lat krakowska polityka restrukturyzacji przemysłu skupiała się na redukcji jego negatywnego wpływu na środowisko, na stymulacji przechodzenia w kierunku innowacyjnych i wydajniejszych technologii oraz na zmniejszeniu kosztów produkcji. Strategią rozwoju miasta jest wzmocnienie metropolitalnej funkcji Krakowa jako europejskiego centrum kultury, sztuki, nauki, turystyki, usług i nowoczesnego przemysłu, jak również dalsza poprawa jakości życia jego mieszkańców.
 

Ogólna sytuacja transportowa w Krakowie

Pomimo rosnącej liczby samochodów prywatnych w Krakowie, miasto wciąż charakteryzuje się bardzo dobrym podziałem zadań przewozowych, ponieważ ok. 60% podróży miejskich odbywa się transportem publicznym (tramwaje i autobusy). Rozrost miasta jednak, rosnąca liczba pojazdów, oraz większa mobilność uczyniły drogową infrastrukturę i transport publiczny jednym z największych wyzwań dla Krakowa. W części centrum miasta wprowadzony został system stref miejskich oraz stref dla pieszych. Istnieje ok. 18 000 miejsc parkingowych, głównie na ulicach i chodnikach, które są dużą przeszkodą dla pieszych i rowerzystów. Każde miejsce parkingowe w tym rejonie kosztuje ok. 4 zł/godzinę, podczas gdy koszt godziny parkowania w okolicy dużych centrów handlowych wynosi ok. 10 zł. W przyszłości strefy ograniczonego ruchu i strefy parkowania będą rozszerzone. Wybudowane zostaną także podziemne parkingi, które „uwolnią” przestrzeń dla pieszych.

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne posiada 493 autobusy (większość z nich to nowoczesne, niskopodłogowe pojazdy z silnikami spełniającymi najwyższe standardy europejskie pod względem emisji spalin) i 424 wagony tramwajowe obsługujące łącznie 153 linie. Liczba pasażerów MPK w skali roku wynosi ok. 350 milionów. Około 50% sieci tramwajowej (tj. 42 km torowisk) jest odseparowana od ogólnego ruchu.

Celem miejskiej polityki transportowej, uaktualnionej w lipcu 2007 r., jest stworzenie efektywnego, bezpiecznego, ekonomicznego i ekologicznego systemu transportowego pasażerów i towarów, co pociąga za sobą sporządzenie całościowego planu generalnego, wzorców transportowych, przeprowadzenie dużych inwestycji oraz systemu zarządzania nimi. Priorytetami są: pasy dla autobusów, torowiska tramwajowe, efektywna kontrola ruchu zapewniająca punktualność i pierwszeństwo dla publicznego transportu zbiorowego oraz ograniczenie dostępu dla samochodów prywatnych do zabytkowej części miasta.

Mobilność osób starszych w Krakowie

Kraków oferuje pewne udogodnienia dla osób starszych w środkach transportu publicznego. Po pierwsze, osoby powyżej 70 roku życia korzystają z transportu publicznego za darmo, a osoby emerytowane mają specjalne zniżki na bilety MPK. Po drugie, większość tramwajów i autobusów to pojazdy niskopodłogowe, tak, aby osoby starsze mogły łatwiej i bezpieczniej z nich korzystać. Ponadto, wejścia w krakowskich tramwajach wyposażone są w dodatkowe poręcze. Pojazdy wyposażone są także w specjalne, wyraźnie oznakowane siedzenia dla osób starszych.

Jeśli chodzi o infrastrukturę transportu publicznego, większość przystanków została zmodernizowana, a w kilku przypadkach poziom ulic dostosowany do poziomu chodników tak, aby ułatwić wejście do pojazdów. Wiele przystanków w Krakowie jest wspólnych dla tramwajów i autobusów, co znacznie ułatwia przesiadanie się i czyni je bezpieczniejszym i wygodniejszym.

Kraków może być dumny również z innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym, takich jak usługa „Tele Bus”, zainicjowana w lipcu 2007 r. w ramach unijnego projektu CIVITAS CARAVEL. Ideą usługi jest zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców peryferyjnych dzielnic miasta, gdzie usługi MPK są ograniczone z powodu niskiego zaludnienia tych obszarów. Dzięki usłudze „Tele Bus”, mieszkańcy są w stanie telefonicznie zamawiać autobus na konkretny dzień i godzinę.

Znacznej poprawie uległy także warunki podróżowania dla pieszych. Sygnalizacje drogowe są wyposażone w dźwiękową i głosową informację o kolorze światła w danym momencie, co jest doskonałym rozwiązaniem dla starszych osób. Na nowych węzłach komunikacyjnych zainstalowane zostały, także z myślą o osobach starszych, windy. W kontekście udogodnień dla pieszych nie należy zapominać także o obniżonym poziomie krawężników na skrzyżowaniach.

Obywatele miasta mają, dzięki zaangażowaniu rad dzielnic, możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym w zakresie tworzenia nowych rozwiązań w organizacji transportu publicznego, budowy infrastruktury i dróg miejskich.

Działania Krakowa w projekcie AENEAS

Kraków skupi się na 3 głównych działaniach/koncepcjach:

  1. Asysta na przystankach (na głównych przesiadkowych węzłach transportowych) – KRA - 1

  2. Bezpieczniejszy transport publiczny dla osób starszych – KRA - 2

  3. Kampania informacyjno - marketingowa dla osób starszych dotycząca energooszczędnego transportu – KRA – 3

Działanie KRA - 1
Pierwsze działanie ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego dla osób starszych oraz umożliwić im podróżowanie w sposób samodzielny. W tym celu na dwóch dużych przystankach pracować będzie wykwalifikowany personel, pomagający starszym osobom podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów transportu zbiorowego. Rolą asystentów będzie także pomoc w zakupie biletu czy też udzielanie niezbędnych informacji. Działanie rozpocznie się w kwietniu 2010 r. na dwóch podwójnych przystankach w rejonie Hali Targowej. Przeszkoleni asystenci (4 osoby) będą oferować pomoc od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12.

Działanie KRA - 2
Drugie działanie prowadzone będzie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży
osób starszych w transporcie publicznym oraz uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby seniorów w kontekście ich mobilności poprzez kampanię promującą odpowiednie zachowania wobec starszych pasażerów komunikacji zbiorowej.

W grudniu 2009 r. w pięciu krakowskich szkołach zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów w wieku 12 – 14 lat. Celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie problemów i trudności, z jakimi mogą spotkać się seniorzy podczas podróży komunikacją zbiorową oraz zwiększenie ich wrażliwości na potrzeby seniorów w tym kontekście. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki Edukacyjnej Kangur. W warsztatach wzięło udział 101 dzieci.

Warsztaty były jednym z elementów ww. kampanii. Prawdopodobnie również w 100 punktach w mieście pojawią się plakaty wykonane przez znanego polskiego rysownika - satyryka. W delikatnie humorystyczny sposób będą one wspierały krakowską akcję. Plakaty zawisną także w krakowskich szkołach, pojawią się w pojazdach komunikacji publicznej oraz w lokalnych mediach. Jeżeli plany się powiodą, pojawią się one późną wiosną 2010 r.

W ramach działania planowane jest również wdrożenie nowych rozwiązań takich jak: montaż fotokomórki na schodach wybranych tramwajów wysoko-podłogowych oraz montaż dodatkowych poręczy przy automatach biletowych umieszczonych w 50 autobusach. Wszystkie te rozwiązania mają zapewnić większe bezpieczeństwo osobom starszym w środkach komunikacji zbiorowej. Ponadto 50 miejsc w autobusach jednego z operatorów komunikacji zbiorowej zostanie specjalnie oznakowanych z myślą o osobach starszych.

Działanie KRA - 3
Głównym celem trzeciego działania jest uświadamianie osób starszych o korzyściach z podróżowania energooszczędnymi środkami transportu. Z tej okazji we wrześniu 2009 r. w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności odbył się szereg imprez dla osób starszych. W ciągu jednego z dni mieszkańcy powyżej 50-ego roku życia mogli skorzystać z darmowych badań medycznych, zapoznać się z funkcjonowaniem Bezobsługowej Wypożyczalni Rowerów BIKEONE – Kraków, wziąć udział w wycieczce rowerowej, zarejestrować się na warsztaty mobilnościowe czy też posłuchać rad specjalistów z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Osobnym wydarzeniem było Forum Mobilności, podczas którego mieszkańcy Krakowa mieli okazję zaznajomić się z projektem AENEAS oraz podyskutować o realizowanych działaniach, jak również o wszystkich problemach osób starszych w Krakowie. W dyskusji brał udział Prof. Wiesław Starowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

Obecnie trwa finalizacja prac (konsultacje z organizacjami zajmującymi się tematyką osób starszych) nad broszurą informacyjną dla seniorów pt.: „Krakowski Transport bez Tajemnic”. Broszura zostanie wydana w 10 000 egzemplarzy i będzie zawierać kompleksowe informacje na temat krakowskiego systemu transportowego w kontekście potrzeb osób starszych.

W roku 2009 (wrzesień – listopad) odbyły się warsztaty z zakresu mobilności osób starszych. Warsztaty obejmowały trzy sesje treningowe. W ramach spotkań seniorzy mogli:

  • zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z komunikacji zbiorowej (zajęcia w tramwaju)

  • nauczyć się obsługi wewnątrz-pojazdowego automatu biletowego
    i potrenować zakup biletu

  • poznać zasady funkcjonowania automatu Krakowskiej Karty Miejskiej.

W warsztatach wzięło udział 241 osób. Warsztaty otrzymały świetne oceny wystawione przez samych seniorów. Ich organizacja została oceniona na 4,92 (w pięciostopniowej skali). Treść i zawartość merytoryczna warsztatów otrzymała ocenę 4,86, podczas gdy ich użyteczność 4,81.


Warsztaty dla osób starszych, październik 2009


Warsztaty dla osób starszych, październik 2009


Warsztaty dla osób starszych, październik 2009


Warsztaty dla dzieci, grudzień 2009


Projekt okładki – broszura informacyjna dla seniorów

 

Dalsze informacje i kontakt

Strona miasta

Tomasz Zwolinski
zwolinto@um.krakow.pl

Dariusz Niewitała
niewitda@um.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Infrastruktury Miasta
Tel. (48-12) 616-8748, (48-12) 616-8780

City logo

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.