AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG

 

Linki

Zespół projektu AENEAS poleca następujące strony:

A website on a laptop...
Ta strona kolekcjonuje adresy stron internetowych dotyczących mobilności osób starszych
 • MESsAGE project
  Projekt MESsAGE ma przyczyniać się do wzrostu samodzielnej mobilności osób starszych

 • ELTIS - European Local Transport Information Service
  ELTIS jest numerem jeden wśród europejskich stron internetowych dotyczących transportu miejskiego i mobilności

 • SIZE project
  Jakość życia seniorów związana z warunkami ich mobilności.

 • Boosting Advanced Public Transport Systems (BAPTS)
  Misją BAPTS jest stworzyć i zintegrować wysokiej jakości systemy transportu publicznego i usługi jako wzorcowe dla czystej, wydajnej, łatwo dostępnej i zrównoważonej mobilności w północno-zachodniej Europie.

 • SHARE project
  Strona o zdrowiu, starzeniu się i przechodzeniu na emeryturę w Europie

 • Mobil sein & bleiben (DE, FR)
  Treningi mobilności dla osób starszych

 • PTAccess project
  Dostępność publicznego transportu w Europie dla ludzi z trudnościami m. in. w wykonywaniu czynności ruchowych

 • Euro Access project
  Dostępność transportu publicznego w Europie dla osób niepełnosprawnych.

 • SPARC network and KT-EQUAL
  SPARC i KT-EQUAL prowadzą prace badawcze: są to praktycy i twórcy prawa interesujący się dobrym stanem zdrowia osób starszych

 • NICHES+
  Misją NICHES+ jest promowanie i popularyzowanie innowacyjnych sposobów w tworzeniu bardziej efektywnego i zrównoważonego transportu publicznego

 • Access-2-all
  Mobility Schemes Ensuring Accessibility of Public Transport for All Users.

 • ICMA
  Improving Connectivity and Mobility Access.

 • MEDIATE
  Mediate (Methodology for describing the accessibility of transport in Europe) aims to establish a common European methodology for measuring accessibility to public transport.

 • OASIS - Jakość życia seniorów
  OASIS jest zintegrowanym projektem mającym na celu zrewolucjonizowanie współdziałania, jakości, rozmiaru i użyteczności usług dla wszystkich codziennych aktywności osób starszych

 • Instytut SilverLife
  Instytut SilverLife jest przeznaczony do refleksji nad pytaniami i zagadnieniami związanymi z procesem starzenia się

 • Inclusive Design for Getting Outdoors
  Podsumowanie głównych wniosków odnośnie do dostępności środowiska zewnętrznego dla osób starszych


Inne projekty związane z mobilnością ludzi starszych, nieposiadające strony internetowej:

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.