AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG

 

Mobilność osób starszych

Szkolenie dla użytkowników transportu publicznego w Salzburgu

Starzenie się społeczeństwa jest jednym z największych wyzwań, z którymi w ciągu najbliższych dekad zmierzy się Europa.

Pomimo iż problem ten cieszy się małym zainteresowaniem społeczeństwa europejskiego, wspomniana zmiana demograficzna ma ogromne znaczenie dla wzorców mobilności. Wobec starzejącego się pokolenia kierowców samochodowych głównym wyzwaniem staje się zachęcenie tej aktywnej grupy do rezygnacji z prywatnych samochodów na rzecz zrównoważonych i energowydajnych środków transportu. Zalicza się do nich transport pieszy, rowerowy oraz transport publiczny, ale także innowacyjne sposoby podróżowania, takie jak korzystanie z publicznych rowerów oraz system "car sharing".

AENEAS podąża za ideą podróżowania różnymi zrównoważonymi środkami transportu przez seniorów stosownie do ich wymagań i potrzeb.

Zapewnia to osobom starszym znacznie większą niezależność i elastyczność w porównaniu do korzystania jedynie z prywatnego samochodu. Jego prowadzenie może stać się trudne, czasem nawet niemożliwe dla starszych osób, które będą w konsekwencji potrzebowały znaleźć atrakcyjne alternatywne rozwiązanie i móc z niego skorzystać. AENEAS skierowany jest do starzejących się osób, zarówno pięćdziesięcio-, jak i stuletnich, i ma im umożliwić znalezienie takich alternatyw oraz zachęcić do samodzielnego ich poszukiwania.

Podążanie w kierunku bardziej zrównoważonych sposobów transportu prowadzi nie tylko do mniejszego przeciążenia aglomeracyjnego, bezpieczniejszych dróg i czystszego powietrza, ale także przyczynia się do większej samodzielności i lepszego stanu zdrowia ich użytkowników spacerowanie i jeżdżenie rowerem jest niewątpliwie zdrowsze od stania w korkach. Tak czy inaczej, dokonanie tych zmian wiąże się z poruszeniem i spełnieniem wielu kwestii w:

  • aspekcie finansowym

  • aspekcie medycznym

  • aspekcie społecznym (np. współistnienie różnych generacji, wzrost świadomości dzieci
    i młodzieży nt. problemów osób starszych); oraz

  • kwestiach bezpieczeństwa.

Równie ważne jest, aby starsi ludzie byli przekonywani i motywowani do korzystania z alternatywnych dla samochodów sposobów transportu, co pozwala im zachować zdrowie
i zaoszczędzić pieniądze.

Więcej informacji na temat specyficznych zagadnień związanych z mobilnością osób starszych znajdziesz na następujących stronach partnerów projektu AENEAS:

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.