AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG

 

Monachium

Monachium

Monachium jest stolicą Wolnego Państwa Bawaria i dominującą metropolią południowych Niemiec. Około 2,5 mln mieszkańców żyje w monachijskim obszarze metropolitalnym, 50% w samym mieście i 50% na otaczającym je obszarze. Populacja tej metropolii stale rośnie z powodu migracji osób poszukujących pracy i wykształcenia w dobrze prosperującym ekonomicznie regionie Monachium. W związku z tym Monachium jest względnie młodym miastem – tylko 23% populacji jest w wieku powyżej 60 lat i ten odsetek nie zmieni się bardzo w nadchodzących latach.

Pierwsze wzmianki o istnieniu Monachium zostały udokumentowane w 1158 roku, kiedy to na rzece Isar został zbudowany most. Historyczne centrum miasta zostało odbudowane po II Wojnie Światowej i jest cennym miejscem z uwagi na walory handlowe i turystyczne. Ponad 4,5 miliona turystów odwiedziło Monachium w 2007 roku spędzając tu co najmniej 1 noc, a wielu więcej przybyło tylko na jednodniową wizytę. Najsłynniejszą imprezą jest oczywiście „Oktoberfest”, festiwal trwający każdego roku przez 2 tygodnie.
 

Ogólna sytuacja transportowa w Monachium

W Monachium mieszka 1,25 mln osób, ponad 300 000 osób dojeżdża każdego dnia do centrum miasta do pracy, cztery miliony turystów odwiedza miasto co roku, a monachijski obszar transportowy pokrywa 384 km2. W tej sytuacji zapewnienie optymalnych warunków dla mobilności to nie lada wyzwanie. Monachium posiada strategię rozwoju urbanizacyjnego nazwaną „Perspektywa Monachium”, która ma 2 cele:

  • lepsza mobilność dla uatrakcyjnienia miasta dla biznesu,

  • redukcja wykorzystania terenu i energii, redukcja emisji

Perspektywą dla Monachium jest rozszerzenie i optymalizacja sieci transportu publicznego, uwolnienie obszarów od zatłoczenia komunikacyjnego, zwiększenie ilości parkingów typu park & ride, zwiększenie zasięgu sieci dróg rowerowych oraz poprawa warunków zarządzania ruchem i kontroli parkowania.

Plan transportowy Monachium za cel stawia sobie zachęcenie jak największej ilości kierowców do przejścia na bardziej przyjazne środowisku środki transportu, tj. transport pieszy, rowerowy i transport publiczny.

Przedsiębiorstwo transportowe Monachium (MVG) jest drugim co do wielkości tego typu przedsiębiorstwem w Niemczech. Ponad milion pasażerów korzysta z metra, autobusów i tramwajów każdego dnia. Monachium posiada dobrze rozwinięty i wysokowydajny system transportu publicznego, który oferuje sieć autobusową o długości 435 km, 86 km linii metra i 71 km linii tramwajowych. Siłą napędową jego rozwoju była przyszłościowa polityka transportowa, która rozpoznała bardzo wcześnie, że duże miasto może właściwie funkcjonować wtedy, gdy posiada efektywny system transportowy. W związku z tym prawie każde gospodarstwo domowe jest zlokalizowane w odległości do 400 m od przystanku tramwajowego bądź autobusowego.

Poruszanie się rowerem jest także bardzo popularne w Monachium. Poza Monachijską Siecią Rowerową (1 400 km) i 45 000 urządzeniami typu bike & ride, miasto oferuje rowerzystom różne usługi: „Call a Bike”, cyfrową mapę rowerową Monachium z możliwością wyszukiwania na podstawie adresów oraz drukowane mapki dróg rowerowych.
 

Mobilność osób starszych w Monachium

Działające obecnie instytucje w Monachium, które oferują specjalne usługi w aspekcie mobilności osób starszych, to:

  • MVV (Stowarzyszenie Transportowe i Taryfowe w Monachium) – stowarzyszenie zajmuje się specjalną taryfą dla osób starszych i stroną marketingową tego rozwiązania w stosownych pismach, wolnym od barier i opłat elektronicznym planowaniem podróży, jak również informacją telefoniczną nt. rozkładów jazdy

  • Green City e.V. – prowadzi szkolenia rowerowe dla osób starszych. Od lata 2006 roku prowadzi kursy szkoleniowe z jazdy na rowerze, zaprojektowane specjalnie z myślą o osobach starszych, odbywające się w różnych dzielnicach Monachium. Głównym celem tych szkoleń jest umożliwienie seniorom bezproblemowego korzystania z roweru każdego dnia. Ponadto osoby starsze są szkolone w zakresie zachowania w krytycznych sytuacjach w ruchu miejskim. Green City e.V. uczy seniorów również jak ominąć zahamowania wobec alternatywnych, specjalnych rowerów

  • Verkehrswacht e.V. – prowadzi lekcje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • Policja – Prowadzi szkolenie edukacyjne na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w połączeniu ze „spotkaniami przy kawie”

Działania w projekcie AENEAS

Bezpośredni marketing nt. zrównoważonych środków transportu dla starszych mieszkańców.
W tym pilotażowym projekcie około 10 000 starszych osób otrzyma osobiste listy z informacją na temat mobilności w Monachium oraz usług dedykowanych specjalnie dla nich.

Informacja o podróżach, urządzenia elektroniczne i transport efektywny energetycznie
Specjalny kurs szkoleniowy będzie zaprojektowany, tak aby umożliwić seniorom korzystanie z informacji o podróżach dzięki Internetowi, telefonom komórkowym, automatom biletowym i innym urządzeniom elektronicznym związanym z efektywnym energetycznie podróżowaniem (transport publiczny, car-sharing, rowery publiczne, internetowe planowanie podróży rowerem). Głównym celem szkoleń będzie zwiększenie wiedzy osób starszych w zakresie opcji transportowych. Nauczą się one jak planować podróż i ominąć bariery związane z obsługą urządzeń elektronicznych bez wsparcia osób trzecich.

Szkolenia mobilnościowe dla mieszkańców - seniorów
Pełne szkolenia obejmujące zagadnienia związane z poruszaniem się pieszo, jazdą na rowerze oraz transportem publicznym, z teoretycznymi, jak i praktycznymi sesjami, zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie. W małych grupach starsi ludzie będą szkoleni jak podróżować w bezpieczny i efektywny energetycznie sposób.

Więcej informacji i kontakt

Green City e.V.
www.greencity.de
Email:
Tel: (49-89) 8906-6833

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat
(Miasto Monachium)
www.muenchen.de
Email:
Tel: (49-89) 2332-2442

MVG (organizacja transportu w Monachium)
www.swm.de
Email:
Tel: (49-89) 2191-2450

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.