AENEAS logo
 EN | DE | PL | DK | ES | EU | FR
- A B C +
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG





 

Odense

Odense
Odense

Odense jest trzecim co do wielkości miastem w Danii, ze 187 000 mieszkańcami, spośród których 22 000 to osoby powyżej 60-ego roku życia.

Odense to również największe miasto w Regionie Południowej Danii i stolica wyspy Funen. Odense to bardzo stare miasto ze śladami przeszłości z czasów Wikingów, w którym urodził się znany na całym świecie bajkopisarz Hans Christian Andersen oraz kompozytor Carl Nielsen. Odense to miasto akademickie; skupia się na kulturze oraz biznesie. Wiele parków i obszarów zielonych zapewnia przyjemną atmosferę w mieście.

Miasto posiada także duże doświadczenie w zakresie ruchu rowerowego. Od 1999 do 2002 roku Odense było narodowym miastem rowerzystów. W Odense nadal pracuje nad promocją poruszania się na rowerze, aby stworzyć zdrowe i przyjazne środowisku centrum miasta.

 

Ogólna sytuacja transportowa w Odense

Z prawie kompletną siecią ścieżek rowerowych (ponad 550 km) i setkami progów zwalniających, Odense zapewnia unikalną infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w każdym wieku.

Od 1995 r. ilość podróży rowerowych znacznie wzrosła, podczas gdy podróże samochodowe praktycznie zanikły na krótszych odcinkach. Na dłuższych odcinkach ilość podróży zarówno rowerowych, jak i samochodowych rośnie. Jednakże, samochodem odbywa się dłuższe podróże niż rowerem; samochód jest środkiem dominujący, jeśli uwzględnimy ogólną liczbę przejechanych kilometrów w mieście. Tendencją jest, że transportem publicznym odbywa się coraz mniej podróży, zarówno krótkich, jak i długich.

W 2006 roku podróże rowerowe stanowiły 24% wszystkich podróży w mieście, a w obszarach centralnych przekraczały 50%. Dla porównania, transport publiczny i samochodowy osiągały odpowiednio 6% i 47% wszystkich podróży w mieście.

 

Przyszła sytuacja transportowa w Odense

Odense parking zones
4 strefy parkowania

Plan mobilności i ruchu miejskiego dla Odense był konsultowany społecznie od grudnia 2008 do lutego 2009 roku. Plan obejmuje różne sugestie co do przyszłej sytuacji transportowej, z horyzontem czasowym do 2020 r. Plan ma na celu promowanie zrównoważonych środków transportu, takich jak transport publiczny, rowery i ruch pieszy; pokazuje też, że można je łączyć np. poprzez parkingi typu park & ride. Celem planu jest wzrost udziału podróży rowerowych do 35%, transportem publicznym do 33% i redukcja podróży samochodowych do 16%. W ramach wdrażania planu mobilności wiele głównych dróg zostanie zamkniętych, łącznie z ulicami

Odense parking zones
Obwodnice

Thomas’a B. Thriges’a, którymi przejeżdża 35 000 samochodów dziennie. Dodatkowo, centrum miasta zostanie podzielone na 4 strefy ruchu. Przemieszczanie się pomiędzy strefami nie będzie możliwe. Kierowcy będą musieli używać obwodnicy. Kilka podziemnych parkingów zostanie wybudowanych wzdłuż ulic. Co więcej, ograniczenia prędkości będą zredukowane do 40 km/h. Istnieje również plan wdrożenia stref o prędkości max. 30 km/h w obszarach zamieszkania wewnątrz strefy parkingowej.

Dwie mapy pokazują odpowiednio 4 strefy ruchu i ulice z możliwością parkowania oraz obwodnicę (czerwona linia ilustruje obwodnicę, a żółta ilustruje ulice z parkowaniem).

Mobilność osób starszych w Odense

Lady on bike
Przyjemna przejażdżka rowerowa w Odense

W 2007 r. Odense wdrożyło dwie nowe polityki w stosunku do osób starszych i ich mobilności. W lutym 2007 r. Rada Miasta Odense uchwaliła nową „Politykę dla Życia Mieszkańców – Seniorów”. W praktyce oznacza to, że, poza innymi działaniami, miasto Odense:

  • ustanowi priorytet dla ruchu rowerowego i pieszego, jak również dla jakości otoczenia i przestrzeni zielonych

  • zapewni dostępność przestrzeni publicznych, placów i ulic dla starszych mieszkańców, którzy są nie w pełni sprawni fizycznie lub niepełnosprawni

  • zapewni bezpieczeństwo i dobre oświetlenie (24 godziny na dobę) ścieżek rowerowych i ciągów pieszych

Polityka zdrowotna uwzględnią mobilność ludzi starszych poprzez następujące założenia:

  • Liczba mieszkańców, którzy są fizycznie aktywni musi zostać zwiększona

  • Możliwości dla aktywności fizycznej muszą być łatwo dostępne, bez względu na wiek czy sprawność fizyczną

  • Swiadomość i chęć społeczeństwa do dokonywania zdrowych wyborów musi być zwiększona

Negatywne dla zdrowia skutki muszą być zwalczane i wysoki poziom ochrony środowiska powinien być zachowany.

Dodatkowo, specjalne autobusy usługowe w Odense są skierowane do ludzi powyżej 65-ego roku życia. Autobusy te poruszają się po pięciu trasach lokalnych, a rozkłady jazdy są organizowane w sposób umożliwiający pasażerom sprawne wsiadanie i wysiadanie. W ten sposób miasto skupia się na bezpieczeństwie (a nie skracaniu czasu podróży); ponadto kierowca zwraca większą uwagę na pasażerów niż w przypadku regularnych tras autobusowych.

Działania Odense w ramach projektu AENEAS

Trzy działania AENEAS w Odense skupiają się głównie na motywowaniu starszych ludzi do chodzenia pieszo i poruszania się rowerem w ich codziennym życiu. Ponadto, działania będą prowadzone wspólnie z osobami starszymi, różnymi organizacjami i lokalnymi stowarzyszeniami.

Pierwsze działanie – Kampania na Rzecz Chodzenia
Pierwsza aktywność za punkt wyjścia bierze korzyści płynące z poruszania się pieszo. Jej celem jest przekonanie starszych osób do częstszego poruszania się pieszo; kampania będzie zorganizowana we wrześniu 2009 i 2010 r. W jej ramach zorganizowany zostanie marszobieg dla seniorów. Seniorzy będą także informowani o możliwościach i korzyściach płynących z częstszego chodzenia w codziennej aktywności.

Drugie działanie – Mobilność w obszarze miejskim
Celem tego działania jest przekonywanie i promowanie pieszych wędrówek poprzez zaplanowanie i wdrożenie dwóch tras pieszych dla seniorów w centrum miasta. Działanie to powinno być powiązane z planem dostępności do centrum miasta, nad którym miasto Odense rozpoczęło prace z początkiem 2009 r.

Trzecie działanie – Wycieczki rowerowe z przewodnikiem
Celem trzeciego działania jest przekonywanie i promowanie poruszania się rowerem wśród osób starszych poprzez aranżację co najmniej 15 wycieczek z przewodnikiem dla około 200 seniorów. Sześciu „kapitanów rowerowych” zostanie wskazanych i przeszkolonych, tak aby mogli oni towarzyszyć osobom starszym w czasie podróży rowerem. Wycieczki rowerowe będą miały różne wiodące tematy (bezpieczeństwo, ćwiczenia fizyczne, utrzymanie techniczne roweru), tak, aby zaangażować w nie jak najwięcej osób. Siedem wycieczek odbędzie się pomiędzy kwietniem a wrześniem 2009 r. i osiem pomiędzy kwietniem a wrześniem 2010 r.

Więcej informacji i kontakt

Dla uzyskania dodatkowych informacji proszę odwiedzić stronęwww.odense.dk lub skontaktować się z Wydziałem Kultury i Rozwoju Miasta, Nřrregade 36-38, 5100 Odense C, Dania

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej broszury ponoszą autorzy. Nie musi ona stanowić odzwierciedlenia opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej broszurze.