Pozostań mobilnyA

Spread the love

Kontekst i cele

Projekt AENEAS, Osiągnięcie Energy-Efficient Mobil- w starzejącym się społeczeństwie (sierpień 2008 – maj 2011), w zaangażowało 12 partnerów europejskich. Był współfinansowany przez Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (ec.europa.eu/energy/intelligent).

Kim jest stara osoba?

Co sprawia, że ​​człowiek jest „stary”? Czy osiąga określony wiek? A może odchodzisz na emeryturę? Czy zdolności i aktywność osoby? poziomy istotne? Czy jest to kwestia indywidualnej percepcji? Obowiązują różne podejścia. W zakresie zachowań ruchowych u nas jest jednak wyraźna różnica między pracą- ludności i tych, którzy przeszli na emeryturę. AENEAS projekt koncentrował się zatem na osobach, które przekroczyły wiek emerytalny. Ponieważ nie jest to definicja często stosowana w statystykach, zastosowaliśmy równolegle granica wieku 50 lat. Proporcja ponownego zmęczone osoby w tym wieku są równe proporcji pracy- ludzi w krajach europejskich. Ponadto istnieje gwałtowny wzrost liczby osób z lokomotywą niepełnosprawności w tym wieku. Drugą linię można narysować na 75, ponieważ ograniczenia mobilności osobistej mają tendencję do stawania się statystycznymi- bardziej wyraźne w tym wieku. Na podstawie tych obserwacji nych, projekt AENEAS z grubsza podzielił swój cel grupować w „młodych starych ludzi”, czyli ludzi pomiędzy osoby w wieku 50 i 75 lat, które nadal są sprawne fizycznie; i „starszy stary osób”, czyli osoby w wieku powyżej 75 lat lub cierpiące z poważnych ograniczeń mobilności.

Ogólne trendy i wyzwania

Wpływ starzenia się społeczeństw i zmian demograficznych na transport miejski i mobilność były szeroko omawiane w: ostatnich latach, zarówno w Europie, jak i poza nią. Większość lokalnych au- organizacje i przewoźnicy najwyraźniej zdają sobie sprawę z tego wyzwania. Jednak wielu praktyków i decydentów Wciąż trudno jest znaleźć najodpowiedniejsze aplikacje. głosić na rzecz swojego miasta lub regionu, pamiętając o hetero- geneza grupy docelowej „osoby starsze”. W niektórych przypadkach, decydentów i interesariuszy wciąż trzeba przekonać.

Chociaż istnieją niewielkie różnice między europejskimi krajów, jedno jest jasne: okoliczności otaczające- Dzisiejsze starzejące się pokolenia wyżu demograficznego bardzo różnią się od z którymi zmagali się ich rodzice:

  • Osoby starsze są niejednorodne i coraz bardziej werset grupa docelowa. Ich obraz siebie jest bardzo różny od rodziców, a dziś jeszcze starszych ludzi mieć plany i aspiracje. Jako pierwsze pokolenie migrantów starzeją się, wnoszą też do grupy docelowej werset etniczny i religijny.
  • Dzisiejsi seniorzy są mniej zaznajomieni z alternatywami do prywatnego samochodu. Prawo jazdy zdobyli w w wieku 18 lat, a także ze względu na dobrobyt gospodarczy dziesiątki lat nie musieli wracać do „biednych transportu osób”, takich jak transport publiczny, cy- lgnąć lub chodzić. W szczególności transport publiczny ma niekorzystny wizerunek wśród tej grupy docelowej.
  • Statystyki pokazują, że rośnie liczba posiadanych i używanych samochodów wśród osób starszych w Europie. Jest to szczególnie prawdziwe wśród kobiet. Jednocześnie młodzi ludzie są nie- coraz bardziej odejście od jednostki zmotoryzowanej transport.
  • Oczekiwana długość życia i ogólny poziom sprawności osobistej są rosnący. Wiele starszych osób jest nadal aktywnych i chętnych wnieść pozytywny wkład w społeczeństwo. Oni są dlatego o wiele bardziej mobilny niż poprzednie generacje.
  • Wreszcie tym zmianom w społeczeństwie towarzyszą: zmiany wzorców urbanistycznych. Wiele osób dorasta teraz- starzeje się na przedmieściach miast, a życie na przedmieściach sposoby sprzyjające uzależnieniu od samochodu, kolejnym wyzwaniem jest pojawiające się. Wiele mniejszych sklepów i punktów usługowych zlokalizowanych poza centrum miasta jest zamykanych lub przeniesionych do nowych podmiejskich centrów handlowych. Ci bez samochodu w związku z tym mają ograniczony dostęp do towarów i usług.

Mamy zatem do czynienia z pozornie sprzecznymi celów. Z jednej strony chcemy, aby osoby starsze pozostań mobilny i niezależny tak długo, jak to możliwe. Z drugiej strony staramy się ograniczyć ruch samochodowy w celu uporządkowania do walki ze zmianami klimatu, poprawy jakości życia i uczynić system transportowy jako całość bardziej przystępnym cenowo.

Cele: Praca w kierunku „wielomobilności” starszy podróżnik

Ale czy te dwa cele naprawdę są tak niespójne? Jest tu naprawdę nie ma możliwości promowania zarówno aktywnego starzenia się, jak i zielonego zdolność? Projekt AENEAS twierdzi, że jest! Ale w porządku aby osiągnąć te cele, konieczne jest rozpoznanie tego, co starsze ludzie potrzebują i oczekują — czyli systemu transportowego, który: osoby starsze mogą i chcą korzystać.

Prowadzi to do rozszerzonej definicji dostępności w Mobilność. Systemy transportu miejskiego muszą oferować samodzielną mobilność i zapewnić dostępną przestrzeń przyjazne dla wszystkich środowisko. Dostępność obejmuje nie tylko fizyczny dostęp do transportu usługi. Oznacza to również zaspokojenie potrzeb osób z ograniczenia sensoryczne (upośledzenie wzroku, prob – lemów), poznawczych i psychicznych ograniczenia chologiczne (zredukowane i selektywne procesy poznawcze, brak elastyczności, wyższe wrażliwość na stres, lęk i problemy ze zdrowiem psychicznym), opóźnione reakcje i wolniejsze zdolności decyzyjne lub po prostu niewystarczająca wiedza lub zaufanie do dużych środków transportu. „Dostępny” musi zatem oznaczać: nie tylko łatwo dostępny, ale także łatwy w użyciu. Dostępność również oznacza podstawowy poziom pewności i bezpieczeństwa podczas używania transport, a zatem dotyczy nie tylko osób starszych lub nie- osób niepełnosprawnych, ale wszystkich obywateli.

Projekt AENEAS dotyczył mobilności osób starszych z perspektywy dostępności i mobilności kierownictwo. Celem jest zatem promowanie alternatyw dla: samochód, jednocześnie dostosowując te alternatywy środki transportu do potrzeb i oczekiwań osób starszych podróżni. Wymaga to od ekspertów ds. dostępności dostosowania ich skoncentrować się, ponieważ zrównoważony transport nie zwycięży starszych podróżnych po prostu dlatego, że jest dostępny. Promowanie su- Możliwa mobilność wśród osób starszych wymaga wysoce rozwinięte umiejętności komunikacyjne i produkt, który jest jednocześnie atrakcyjne i przydatne dla grupy docelowej.

AENEAS traktuje starzenie się jako proces, a nie warunek. Osoby starsze chcą zachować swój poziom mobilności, nawet gdy: ich umiejętności się zmieniają. Projekt ma na celu wsparcie proces starzenia się w taki sposób, aby seniorzy dysponowali wystarczającą liczbą opcji podróżowania, aby umożliwić im ponowne główny telefon na dłużej w trakcie przebierania się (osobisty i warunków ramowych).

Podsumowując, system transportowy przyszłych potrzeb wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Powinno to umożliwić starszym osobom korzystanie z alternatyw dla prywatny samochód, w tym spacery, jazda na rowerze, wspólne korzystanie z samochodu i transport publiczny.
  • Starszych obywateli należy motywować i zachęcać do zmienić swoje zachowanie.
  • Firmy transportu publicznego i dostawcy mobilności trzeba zdać sobie sprawę z potencjału rynku w kon- stawianie na osoby starsze jako grupy konsumenckiej, a ubieranie swoich pragnień i potrzeb pod kątem mobilności i transport.
  • Zdrowie jest warunkiem mobilności. Ci, którzy podróżują aktywnie (tj. chodzić i jeździć na rowerze) mają tendencję do pozostawania zdrowym i są mniej podatne na choroby związane ze stylem życia.

Jeśli te warunki zostaną spełnione, nasi seniorzy pozostaną niezależny i nadal będzie silny aż do dojrzałego wieku.